طرح توجیهی خوب، لازمه دستیابی به هدف از نظر علیرضا یونچی

طرح توجیهی خوب داشته باشید تا به هدف برسید؛ علیرضا یونچی خطاب به دانشجویان تأکید کرد: سرمایه نقش اول کار کردن و تولید نیست؛ بلکه باید به خوبی هدف بگیرید و طرح توجیهی خوب داشته باشید تا به هدف برسید.

ادامه مطلب